TERAPIA DE PAREJA. QUAN EL FUTUR PREOCUPA

Quan hi ha indecisió sobre els plans de futur


Les relacions de parella són en part la manera en què s’experimenta el present, i en part són, també, la manera en què es planeja el futur junts.

Si es perceben discrepàncies i conflictes en aquest segon aspecte, la teràpia de parella pot oferir un espai en el qual cada part de la relació trobarà noves eines per expressar expectatives que abans no sabia com expressar, i també es disposarà del context adequat per establir una conversa honesta sobre el que cada un vol trobar en la relació.

Quan els fills pertorben massa la pau de la llar


L’aparició de fills i filles sol ser un esdeveniment molt feliç, però en ocasions també pot fer que i no es disposi de l’espai necessari per fer que la relació tingui els seus moments d’intimitat. En la teràpia de parella es poden discutir estratègies eficaces perquè la relació sigui s’adapti a aquesta situació.

TERÀPIA DE PARELLA QUAN HI HA PROBLEMES A LES RELACIONS ÍNTIMES

El moment d’assistir a teràpia de parella és, també, aquest en el qual hi ha poca harmonia en les relacions íntimes i en l’expressió d’afectivitat. Això involucra una gran varietat de situacions i va més enllà de l’àmbit de la sexualitat.

Coses tan senzilles com les carícies, els moments de mirar-se als ulls en silenci o les abraçades poden ser un bé que escasseja en algunes relacions, i pot ser complicat «trencar el gel» per començar a incorporar aquest tipus de conductes a la relació.

TERAPIA DE PAREJA CUANDO FALLA LA COMUNICACIÓN

Cuando la relación está aquejada de fallos de comunicación.


Muchos problemas de pareja se basan en algo tan simple y tan complicado a la vez como los problemas de comunicación. Asistir a las sesiones de terapia de pareja puede servir para introducir en nuestra vida nuevas dinámicas de relación en las que la expresión directa y honesta de los puntos de vista de cada uno tenga un espacio reservado.

Durante las mismas sesiones de terapia, de hecho, se van a producir los primeros intercambios de impresiones importantes que antes no se estaban realizando.

LA TERAPIA DE PARELLA

La teràpia de parella és una de les ofertes de la intervenció psicològica més útils.

Al contrari del que passa en altres formes de psicoteràpia, no cal haver rebut un diagnòstic de trastorn mental per recórrer-hi, perquè el nucli en el qual actua la teràpia de parella no és l’individu, sinó la relació.


De vegades, les parelles necessiten anar al psicòleg


No obstant això, aquest avantatge és, alhora, un petit inconvenient. El fet que les relacions siguin una cosa tan variable i que en elles coexisteixin diversos punts de vista fa que els problemes que hi ha en ella no siguin percebuts de la mateixa manera.

De vegades sembla que la relació va molt malament, però poc més tard es produeixen en ella moments molt agradables que fan que ens replantegem si el que crèiem que era un problema seriós ho era realment. A vegades un dels membres de la relació pensa en la ruptura conjugal, mentre que l’altra ni tan sols sap que l’altra persona no està satisfeta. En altres ocasions, problemes greus en el si de la relació queden normalitzats i s’interpreten com a coses normals, fases per les quals passa qualsevol parella.

Part d’aquestes incongruències són, en part, la raó per la qual val la pena plantejar-se la següent pregunta: com se sap quan ha arribat el moment d’assistir a teràpia de parella?